Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 99 6750 305
crta@fsb.hr

Tesa Herceg

Tesa Herceg

Mlađi istraživač i doktorand


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje.