Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 99 6750 305
crta@fsb.hr

Tin Novosel

Tin Novosel

vanjski suradnik


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje.