Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 99 6750 305
crta@fsb.hr

Diplomski radovi

2023


Tara Knežević – Application of imitation learning in human-robot interactions – linkprezentacija

Ivan Radić – Industrijski robotski sustav za manipulaciju dijelovima u pokretu – link prezentacija (291 MB)

Ivan Lozančić – Industrijsko vizualizacijsko sučelje za nadzor i upravljanje robotskim sustavom – linkprezentacija

Nikola Stenić – Robotski alat za biopsiju mozga – link

Mihael Fučkor – Simulacija i virtualno upravljanje industrijskim robotskim sustavom – link

Patrik Putanec – Sigurnosni robotski sustav za kretanje po vertikalnim površinama – linkprezentacija (176 MB)

2022


Jan Jakovljević – Lokalizacija i robotsko rukovanje otpadom iz mora – link

Dominik Levanić – Inteligentno robotsko rukovanje i vizualna detekcija prehrambenih proizvoda – link

Marko Čutura – Razvoj programske podrške za robotski 3D strojni vid – link

Franjo Prekrat – Primjena 3D stereovizijskog sustava na industrijskom robotu – link

Mateo Josipović – Razvoj sigurnosnog robotskog sustava za vertikalno kretanje po betonskim stupovima – link

Alen Lacković – Razvoj laboratorijskog portalnog manipulatora – link

Luka Baričić – Automatizirana stanica za dobavu i sortiranje dijelova s pokretne trake – link

Vlatko Novak – Razvoj sustava s više dubinskih kamera koji generira skupove podataka za treniranje neuronskih mreža – link

2021


Branimir Ćaran – Planiranje kretanja i ispitivanje točnosti pozicioniranja mobilnog robota – link

Marijo Cepernić – Razvoj sustava za robotsko sortiranje ribe primjenom metoda strojnog učenja – link

Bruno Dobrić – Validacija algoritma za brzu detekciju i praćenje objekta – link

Mihael Mikulec – Dvoručno robotsko sklapanje kućišta osigurača – link

Domagoj Brnadić – Razvoj fizikalnog modela mobilnog robota u Gazebo simulatoru – link

Tina Beneti – Razvoj instrumenta za robotsku biopsiju mozga – link

2020


Dina Frkonja – Robotizirano sklapanje prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke- link

Mislav Matezović – Dinamičko koordiniranje dodjele zadatka multi-robotskim sustavima u pametnim prostorima – link

Ivo Ljubičić – Koncept umjetne kože za fizičku interakciju čovjeka i robota- link

Matej Božić – Razvoj petosnog robota paralelne kinematike – link

Karlo Šebalj – Upravljanje mobilnim robotom primjenom robotskog operativnog sustava (ROS) – link

2019


Delovski, Boris – Primjena neuronskih mreža za segmentaciju tkiva u biomedicinskim snimkama pacijenata

Uremović, Domagoj – Razvoj koncepta robotskog alata za robotsku biopsiju tumora mozga

Marinović, Ilija – Praćenje korijena zavara robotskim vidom

Kotarski, Martin – Praćenje kontura robotom

Klasić, Mario – Razvoj 3D tiskača

Selak, Hrvoje – Razvoj robotske kolaborativne hvataljke

2018


Toplak, Mario – Izrada prototipova robotskim 3D tiskačem = Prototype making by robotic 3D printer
PDF

Cicvarić, Eugen – Robotsko rukovanje predmetima rada u nestrukturiranoj radnoj okolini = Robotic handling of workpieces in unstructured working environment
PDFYouTube

Pažanin, Ivan – Usklađeno rukovanje objektima pomoću dva robota korištenjem senzora sile i momenata = Coordinated handling of objects by two robots using force and torque sensor
PDF

Kurelja, Luka – Sinkrono upravljanje automatskom linijom za pakiranje = Synchronous control of automatic packaging line
PDF

Rorbach, Tomislav – Osjetljivo robotsko bušenje = Force sensitive robot drilling
PDF

Domjanić, Filip – 3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota = 3d object reconstruction and localization by robot
PDF

2017


Grgić, Bruno – Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama = Algorithm for Automated Localization of Patient Markers in Volumetric Images

Vitez, Nikola – Učenje robota putem višemodalne interakcije = Teaching Robot by Multimodal Interaction

Šćurec, Marko – Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi = Analysis of the application of robotic technology in Croatian industrial practice

Koren, Petar – Usporedba primjenjivosti standardnih industrijskih robota u neurokirurgiji = Comparison of standard industrial robots for neurosurgery application

2016


Šafarić, Krešimir – Rekonstrukcija sustava za robotsko sklapanje termoregulatora = Reconstruction of the system for robotic assembly of the thermoregulator

Rupčić, David – Projektiranje robotskog sustava za sklapanje i rasklapanje grebenaste sklopke = Designing a robotic system for assembly and disassembly cam switches

Stiperski, Ivan – Mjerenje točnosti i preciznosti robota = Measurement of robot accuracy and precision

Leljak, Zvonimir – Kalibracija vizijskog sustava korištenjem virtualne projekcije

Kokić, Mia – Hvatanje predmeta u slobodnom letu robotom = Catching object in free fly by robot

Trivić, Denis – Grafičko korisničko sučelje za udaljeno upravljanje programabilnim logičkim sklopom = Graphical user interface for remote control of a programmable logic controller

2015


Šarić, Ante – Usklađeno dvoručno robotsko sklapanje = Coordinated dual-arm assembly

Vučemil, Ante – Razvoj jeftinog 3D printera = Development of low-cost 3D printer

Kirić, Nikola – Primjena 3D vizijskog sustava za praćenje objekata robotom u realnom vremenu = Application of 3D vision system for object tracking by robot in real time

Smolec, Marko – Bušenje nehomogenih materijala pomoću robota = Robotic drilling of inhomogeneous materials

Ciković, Zoran – Razvoj upravljačkog algoritma za planiranje kretanja mobilnog robota = Development of path-planning algorithm of a mobile robot

Mihalinec, Dominik – Relativno vođenje robota koristeći 3D vizijski sustav = Relative guidance of a robot using 3D vision system

Horvat, Josip – Razvoj robotskog stereotaktičkog okvira za primjenu u neurokirurgiji = Development of robotic stereotactic frame for application in neurosurgery

Trslić, Petar – Upravljanje laganom robotskom rukom pomoću PC računala = PC-based control of a lightweight robot arm

Pažur, Marko – Oblikovanje automatskog sustava za sklapanje i rasklapanje proizvoda = Design of an automatic system for assembling and disassembling of products

Macura, Hrvoje – Automatsko upravljanje sustava robotske glave i ruke = Automatic control of a robot head and arm

Jakšić, Tomislav – Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji = Robot absolute accuracy analysis and improvement for robot application in neurosurgery

2014


Vidaković, Josip – Inteligentno vođenje robota pomoću stereo-vizijskog sustava

Radić, Tomislav – Višeagentna robotska montaža

Orsag, Luka – Vizualno prepoznavanje i lokalizacija objekata = Objects recoginition and localisation using PCL software library and 3D CAD models

Jalžabetić, Nikola – Kontekstulna interpretacija okoline vizijskim sustavom

2013


Starčević, Dejan – Sustav za donošenje odluka temeljen na ontologijama = Ontology based decision-making system

Lukić, Ingrid – Osnovni algoritam optimiranja kolonijom mrava

Horvat, Ivana – Prostorna lokalizacija objekta korištenjem metode triangulacije = Spatial object localization using triangulation method

Hlupić, Slavko – Simulacija rada Robotskog sustava u programskom okruženju OpenRAVE = Robotic system simulation in OpenRAVE programming environment

Antić, Goran – Korisničko sučelje za upravljanje industrijskim robotom = User interface for an industrial robot control

2012


Tomašić, Tomislav – Više-dimenzionalni vizijski sustav za izbjegavanje kolizije

Sumić, Luka – Konstrukcija postolja dvoručnog robotskog sustava za primjenu u neurokirurgiji = Design of the dual-arm robot mount for application in neurosurgery

Slavina, Tomislav – Računalni program za pripremu robotske neurokirurške operacije

Radeljić, Matija – Rukovanje predmetima rada u pokretu

Polgar, Matija – Razvoj programske podrške za prepoznavanje više objekata vizijskim sustavom

Pinđak, Mario – Nadzor i upravljanje tehničkim sustavom pomoću mobilne web aplikacije

Kukolja, Vlatko – Predviđanje ponašanja robota primjenom Bayesove mreže

Faltis, Kristian – Tumačenje robotskog okoliša pomoću interaktivne simulacije

Drobilo, Luka – Unapređenje apsolutne točnosti robotske ruke

Demetlika, Andrea – Planiranje kretanja dvaju autonomnih robota koji dijele radni prostor

Bučević, Ante – Vođenje robota pokazivanjem

2011


Ranogajec, Andrija – Predstavljanje znanja pomoću ontologija

Paskutini, Bruno – Manipulator za povezivanje transportnih sustava

Marić, Robert – Oblikovanje robotske stanice za rezanje čeličnih profila

Klisović, Nikola – Glasovno upravljanje robotom

Dubić, Krunoslav – Planiranje istovremenog kretanja dvaju robota s preklapajućim radnim prostorom

2010


Šaban, Matija – Automatska montaža potisnika u grebenastoj sklopki

Zoković, Marko – Primjena DVT kamere za lociranje predmeta rada

Ucović, Viktor – Oblikovanje četveroprstne hvataljke za pouzdano izuzimanje izradaka

Petrović, Marija – Usmjeravanje objekata na montažnoj liniji primjenom vizijskog sustava

2009


Švaco, Marko – Višeagentno upravljanje programskim jezikom Karel

Šuligoj, Filip – Sinkrono upravljanje dvoručnim robotom

Šekoranja, Bojan – Primjena pokretnog vizijskog sustava u robotskoj montaži

Sarić, Domagoj – Kreiranje virtualnog modela montažnog sustava

Kovačić, Saša – Primjena senzora sile i momenta na robotu LR Mate 200iC 5L

Hiti, Emil – Adaptivno ponašanje robota temeljeno na strujnom opterećenju servomotora

Cizelj, Igor – Neizrazito analitičko upravljanje mobilnim robotom u nepoznatoj okolini pomoću metode potencijalnih polja

Bator, Damjan – Robotska stanica za umetanje krivuljne osovinice

Baljak, Tomislav – Procjena kretanja predmeta rada vizijskim sustavom

1997


Grolinger, Katarina (1997) Robotska montaža u nesređenoj radnoj okolini = Robotic assembly in unpredictable working environment


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje.