Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 99 6750 305
crta@fsb.hr

Prezentiran rad studentice Tare Knežević na međunarodnoj konferenciji RAAD 2023

Prezentiran rad studentice Tare Knežević na međunarodnoj konferenciji RAAD 2023

Doc. dr. sc. Marko Švaco i studentica Tara Knežević sudjelovali su na konferenciji „The 32nd  International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region“, RAAD2023 od 14. do 16. lipnja 2023. na Bledu u Sloveniji. Tara Knežević je predstavila rad  na kojem je ujedno i prvi autor: „Physical Education Exercises Validation Through Child-Humanoid Robot Interaction“. Rad je nastao kao rezultat suradnje dvaju fakulteta (Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta tehničkih znanosti Sveučilišta u Novom Sadu) i Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu. Do suradnje je došlo prilikom rada na studentskoj praksi koju je Tara Knežević radila na Institutu te nakon toga aktivno nastavila raditi s mentoricom dr. sc. Marijom Radmilović.

Rad je objavljen u Springerovoj seriji knjiga Mechanisms and Machine Science vol. 135, Advances in Service and Industrial Robotics.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje.